Nowy cennik usług OCK od 1 września 01 Września 2016

WYNAJEM SAL I SPRZĘTU

Ostrołęckie Centrum Kultury w swoich placówkach dysponuje pięknymi salami: salą widowiskowo-kinową, salą kameralną, salą wystaw w Galerii Ostrołęka, salą w Klubie Oczko.

Cennik wynajmu sal:

WYNAJĘCIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ I USŁUGI DODATKOWE /ul. INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
* sala widowiskowo-kinowa /ceny za 1 imprezę/:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych     800 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci          500 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje:
- w godz. 8ºº- 15ºº                                           600 zł
- w godz. 15ºº- 22ºº                                        1200 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje:
- w godz. 8ºº- 15ºº                                            300 zł
- w godz. 15ºº- 22ºº                                           600zł
* wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- nagłośnienie koncertowe:
- komercyjne imprezy artystyczne dla dorosłych       800 zł
- komercyjne imprezy artystyczne dla dzieci            400 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje             500 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie
  placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
  i inne organizacje                                              200 zł
- nagłośnienie konferencyjne:
- spotkania, narady, konferencje, promocje             300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie
placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje                                                200 zł
* oświetlenie sceny /ceny za 1 imprezę/:
- podstawowe, bez zmiany ustawień            bezpłatnie
- pełne, wymagające zmiany ustawień                    400 zł
* szatnia /ceny za 1 imprezę/:
- bez obsługi                                                 bezpłatnie
- z obsługą                                                         150 zł
Powyższy cennik obejmuje świadczenie wymienionych usług w czasie do 4 godz. /w tym zawarty jest czas imprezy, próba oraz sprzątanie/.

W przypadku przekroczenia w/w czasu, za każdą następną rozpoczętą godzinę należy doliczyć 50% stawki podstawowej.

 

WYNAJĘCIE SALI KLUBU „OCZKO” I USŁUGI DODATKOWE /ul. SIKORSKIEGO 6/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz.                      180 zł
   każda następna                                                 70 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./                              100 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./          150 zł
*wynajęcie nagłośnienia:
- za imprezę, spotkanie itp./do 2 godz./                  120 zł

WYNAJĘCIE SALI WYSTAW GALERII OSTROŁĘKA /pl. GEN.J.BEMA 14/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz.                       150 zł
   każda następna                                                  60 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
i inne organizacje /do 2 godz./                              100 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./          120 zł

WYNAJĘCIE SALI KAMERALNEJ I USŁUGI DODATKOWE /ul. INWALIDÓW WOJENNYCH 23/
*wynajęcie sali:
- w celach komercyjnych: do 2 godz.                    250 zł
  każda następna                                                  120 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
  i inne organizacje /do 2 godz./                           120 zł
- spotkania, narady, konferencje /do 2 godz./     200 zł
*wynajęcie nagłośnienia /ceny za 1 imprezę/:
- w celach komercyjnych:                                      500 zł
- spotkania, narady, konferencje, promocje          300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
  i inne organizacje                                                120 zł

WYNAJĘCIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO POZA OBIEKTAMI OCK
*kompletny zestaw /koncerty i duże imprez plenerowe/:
- w celach komercyjnych: do 3 godz.                   1500 zł
  każda następna                                                  300 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
  i inne organizacje: do 5 godz.                             600 zł
*podstawowy zestaw /małe imprezy plenerowe, wiece, akademie szkolne, itp./:
- w celach komercyjnych: do 3 godz.                     700 zł
  każda następna                                                  100 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia
  i inne organizacje: do 3 godz.                             250 zł


Transport nagłośnienia poza granice miasta Ostrołęki płatny dodatkowo.

STAŁA SCENA PLENEROWA PRZY DH „KUPIEC”
*wynajęcie sceny:
- w celach komercyjnych: do 3 godz.                     300 zł
  każda następna                                                   100 zł
- niekomercyjne imprezy organizowane przez miejskie placówki oświatowe, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje bezpłatnie
- spotkania, wiece itp. : do 3 godz.                        250 zł
  każda następna                                                   50 zł

Do wszystkich wymienionych cen usług (poza plakatowaniem) należy doliczyć podatek VAT.

Potwierdzeniem przyjęcia zlecenia do realizacji jest podpisanie stosownej umowy. Ceny wynajmu sal dotyczą udostępnienia pomieszczeń, bez dekoracji, aranżacji wnętrz, itp.Format

Wymiary [ cm]

Cena brutto za 1 szt. za tydzień

A3

29.7 x 42,0


 


 


 

3 zł

B3

35,5 x 50,0

A4

21,0 x 29,7

B4

25,0 x 35,5

A5

14,8x 21,0

B5

17,6 x 25,0

A6

10,5 x 14,8

A2

42,0x59,4


 

5 zł

B2

50,0 x 70,7

A1

59,4 x 84,1


 


 

8 zł

B1

70,7 x 100,0

RA1

61,0 x 86, 0

RB1

72,0 x 103,0

A0

84,1 x 118,9

B0

100,0 x 141,4

Cennik obowiązuje od 1 września 2016 roku.

© 2021 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam