61. OKR zakończony - wyniki 25 Czerwca 2016

Protokół

Jury Finału 61 .Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego turniej recytatorski i turniej wywiedzione ze słowa

Ostrołęka, 22-25 czerwca 2016 r.

Jury w składzie: prof. Lech Śliwonik, prof. Jarosław Gajewski, Piotr Bogusław Jędrzejczak, dr Krystyna Maksymowicz, dr hab. Edward Wojtaszek wysłuchało 61 wykonawców w turnieju recytatorskim (26 w kategorii młodzieży szkolnej i 26 w kategorii dorosłych) oraz 9 wykonawców w turnieju wywiedzione ze słowa.
Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia za najbardziej wartościowe dokonania:
 

W kategorii recytacji młodzieży szkolnej:

 

Nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Ostrołęki otrzymują:

 • I nagroda Aleksandra Ignasińska – Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
 • II nagroda Michał Buler - LO w Głogowie

Dwie równorzędne III nagrody:

 • Mateusz Głogowski - I LO im. A. Mickiewicza w Białymstoku
 • Michał Świderski - LO im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Maz.

 Wyróżnienia otrzymują:

 • Michał Andrysiak - II LO w ZSO w Nowogardzie

 • Klaudia Kosiorek - Prudnicki Ośrodek Kultury - Nagroda ufundowana przez Ostrołęckie Centrum Kultury

 • Maria Łozińska - Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Szemientowskiego w Kielcach - Nagroda ufundowana przez Ostrołęckie Centrum Kultury

W kategorii dorosłych:

Nagrody ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Grand Prix

 • Patryk Pawelec Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie

II nagroda

 • Maciej Adrian - Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej,

   

 • Alicja CzarnuszkaKCKN Kielce

III nagroda

 • Wiktoria Giec– KCKN Kielc

Wyróżnienia

Nagroda ufundowana przez Kurpiowskie Towarzystwo Kultury Teatralnej

 • Michalina Maciaszek - Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie

 • Kpt. Tomasz Siemion - WP / Żagań Klub 11 Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu

   

 • Kacper Szklarski - PMDK Będzin

 • Marta Pohrebny - Zielonogórski Ośrodek Kultury

 

W kategorii "wywiedzione ze słowa":

 

I nagroda

 • Zuzanna Dąbrowska - MCK w Skarżysku-Kamiennej

Nagroda ufundowana przez Ostrołęckie Centrum Kultury

II nagroda

 • Alicja CzarnuszkaKCKN Kielce
  Nagroda ufundowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ostrołęckie Centrum Kultury tradycyjnie ufundowało nagrodę im. Pawła Opęchowskiego dla najmłodszego instruktora, którego recytator wystąpił w Finale. W tym roku statuetkę otrzymuje Monika Kazimierczyk z Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie.

Towarzystwo Kultury Teatralnej chcąc powrócić do dawnych tradycji OKR-u, wręcza laureatom nagród Odznaki Recytatora. Wszyscy wykonawcy i instruktorzy otrzymują egz. kwartalnika SCENA z materiałami poświęconymi sztuce słowa.
Z przekonaniem, że wyrażamy uczucia wszystkich uczestników, dziękujemy organizatorom za kolejne znakomicie fachowe przeprowadzenie wszystkich wątków Finału OKR: koncertów konkursowych, warsztatów, koncertu galowego i pokazów towarzyszących. Rzetelność, troskliwa uwaga w każdej chwili konkursu, wreszcie wspaniała otwartość na uczestników stworzyły atmosferę serdeczności i swobody.
Doliczyliśmy się, że tegoroczne spotkanie miało nieujawniony jubileuszowy charakter – było 20. finałem rozegranym w Ostrołęce: OKR zawitał przed laty na całą dekadę, po okresie wędrowania powrócił do Ostrołęki i znowu upłynęła dekada. Chylimy głowy przed tym wiernym trwaniem Gospodarzy Miasta oraz Ostrołęckiego Centrum Kultury przy ruchu recytatorskim.
Dziękujemy uczestnikom Finału OKR, przede wszystkim za współtworzenie atmosfery spotkania. Jest ona podstawowym warunkiem dzielenia się doświadczeniem, myślą, obserwacją i wrażeniem w sztuce scenicznego mówienia.
Dziękujemy instruktorom, którzy wprowadzili swych podopiecznych do ostrołęckiego finału. Kierowane przez nas wyrazy wdzięczności wynikają ze świadomości wagi naszej pracy – często rozłożonej w czasie, wymagającej cierpliwej determinacji, odpowiedzialności, ale też partnerskiej otwartości na wybory oraz cały proces twórczy waszych recytatorów.
Tu chcielibyśmy zwrócić uwagę zarówno instruktorów jak i recytatorów na znaczenie wartości tekstu w jego prezentacji scenicznej. Wartość oznacza tu jakość odmieniającą nasze życie – tak, jak czyni to prawda, piękno i dobro. Oznacza to, że w niewielu słowach zawarto pełnię rozpoznania opisywanego fragmentu rzeczywistości. Ta trudno odnajdywana „pełnia” to przeciwstawianie się jednostronności oglądu sytuacji – zwłaszcza takiemu, który uparcie penetruje wyłącznie mroczne zakątki ludzkiej natury. Ukierunkowanie na takie tworzywo literackie uniemożliwia wyrażenie pełni ludzkiej obecności w ekspresji słowa i ogranicza rozwój sztuki recytatorskiej.
Na koniec pragniemy z radością podkreślić wysoki poziom konkursu, zwłaszcza w kategorii dorosłych. Obecność studentów rozmaitych kierunków oraz osób wielokrotnie wracających w nurt pracy nad żywym słowem, a z drugiej strony wiele obiecujących debiutów, pozwala żywić nadzieję na dobrą przyszłość ruchu, na skuteczność walki o słowo sceniczne.

Podpisy Jury:

Ponadto poza protokołem:
Nagrodę Publiczności otrzymała Karolina SZTURC z Bialska Białej

Nagrodę Specjalną za krzewienie polskiej mowy otrzymał Dominik Morcinek z Trzyńca, z Polskiego Gimnazjum
im. J. Słowackiego z Czeskim Cieszynie.

© 2021 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam