Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury

 

Dane kontaktowe do administratora Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych

Ostrołęckie Centrum Kultury

ul. Inwalidów Wojennych 23

07-410 Ostrołęka

tel. 29 766 45 89

e-mail: sekretariat@ock-ostroleka.pl

Piotr Podedworny

 

Plac. Gen. J. Bema 1

07-400 Ostrołeka

e-mail: iod@um.ostroleka.pl

Dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, wywiązując się z przepisów prawa, a dokładniej z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, publikuje poniżej klauzule informacyjne stosowane w różnych procesach przetwarzania danych osobowych.

 

Załączniki:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC KANDYDATÓW W PROCESIE REKRUTACYJNYM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM LUB ZAPYTANIU OFERTOWYM

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB WNIOSKUJĄCYCH O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

© 2023 OCK Ostrołęka - Wszelkie prawa zastrzeżone
biuletyn
informacji publicznej
Tworzenie stron www : VisualTeam